PRIVACYBELEID VAN HILDE MARIËN

Hilde Mariën
Schijfstraat 106B
2800 Mechelen
BE0 540 765 496
E: info@hildemarien.be
M: +32 (0) 494 170 318
W: www.hildemarien.be

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hilde Mariën verwerkt van de ingeschreven deelnemers van haar nieuwsbrief.
Indien je klant wordt van Hilde Mariën, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hilde Mariën verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Hilde Mariën, Schijfstraat 106B, 2800 Mechelen, GSM: 0494 17 03 18, BTW: BE0540 765 496. De functionaris is bereikbaar via info@hildemarien.be

2. Welke gegevens verwerkt Hilde Mariën en voor welk doel
2.1
In het kader van de nieuwsbrieven worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
b) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2
De Volgende gegevens worden nooit tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
a) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hilde Mariën.
b)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3
Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Hilde Mariën en je te informeren over de ontwikkelingen van Hilde Mariën

E-mail berichtgeving (opt-out):
Hilde Mariën gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hilde Mariën Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Hilde Mariën verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hilde Mariën passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hilde Mariën gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via Hilde Mariën kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hilde Mariën zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hilde Mariën je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@hildemarien.be

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deel deze pagina. Kies je platform:

logo-hilde-marien