behandeling voorkomen burn-out

Begeleiding en behandeling van burn-out en bore-out door Hilde Mariën

Burn-out en bore-out zijn energieziektes die het gevolg zijn van chronische stress.
Het risico van chronische stress is dat het als een sluipend gif je leven en lichaam binnenkomt en de symptomen daardoor laat worden opgemerkt.

Indien er sprake is van chronische stress en burn-out of bore-out is begeleiding en opvolging noodzakelijk.

De begeleiding bij burn-out en bore-out bij Hilde Mariën verloopt gestructureerd en vanuit een duidelijk plan van aanpak:

Multidisciplinaire behandeling burn-out

De begeleiding bij burn-out en bore-out door Hilde Mariën is steeds in samenspraak met je huisdokter.

Indien je je herkent in de symptomen van burn-out is een consultatie bij je huisarts de eerste stap. De arts kan dan de nodige onderzoeken doen en een diagnose stellen.

In samenspraak met je huisdokter en coach kan extra paramedische begeleiding geadviseerd worden om het herstel van de chronische stress duurzaam te bevonden. Een bron-out manifesteert zich op fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal vlak. Begeleiding en herstel is dan ook op deze verschillende terreinen nodig.

Herstel van burn-out heeft tijd nodig. Er bestaan helaas geen wonderformules om snel te herstellen van een burn-out.

Het risico op herval of onvolledig herstel bij het te snel stopzetten van de herstelperiode is groot. De verschillende fases bij herstel en de begeleiding hiervan zijn essentieel.

Begeleiding bij burnout

Fysiek herstel en rust

Bij chronische stress en burn-out is het reptielenbrein (vechten, vluchten, bevriezen) dominant en overactief. In deze fase is het nemen van belangrijke, grote beslissingen dan ook af te raden.

In deze fase is de begeleiding gericht op het tot rust brengen van het reptielenbrein, het hervinden van mentale en fysieke energie en afstand nemen van druk en drukte.

Mentaal en emotioneel herstel

De begeleiding richt zich op het anders leren denken, leren omgaan me emoties, stressmanagementstechnieken, het vergroten van zelfzorg en selfmanagement.

Oplossingsgerichte fase

Vanuit brede en diepgaande zelfkennis, uitgebreide denktechnieken stel je een plan op om gerichte keuzes te maken. Keuzes over je werk, sociaal netwerk en privé, en ook andere dagelijkse keuzes die je energie en voldoening geven.

Je krijgt meer inzicht in je veerkracht en de verschillende aspecten die jouw veerkracht vergroten.

Nazorg en opvolging

Na het herstel is opvolging mogelijk via de nazorg van de coachingpakketten of via aangepaste coaching. Dit kan uiteraard ook via een vertrouwenspersoon uit je omgeving.
De valkuil is echter om te erg je best te doen om niet te hervallen.

Burn-out heeft je fysiek en mentaal ziek gemaakt. Je bent hersteld en een regelmatige check-up helpt je om je zelfbeeld gezond te houden, dagelijkse keuzes op te volgen en je veerkracht te blijven onderhouden.

Lees ook:

Oorzaken en risico op burn-out
Burn-out en je werkomgeving

Begeleiding en hulp bij bore-out

Hoewel de symptomen van bore-out hetzelfde zijn als bij burnout, is het toch belangrijk een onderscheid te maken.
Beiden zijn gekoppeld aan stress, maar de oorzaken zijn anders. De behandeling van bore-out vraagt een andere aanpak.

Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen, uitdaging en zingeving toevoegen zijn hier de kernwoorden.

Dit kan via individuele coaching of via de cursus ‘Kies voor jezelf’: https://hildemarien.be/cursus-kies-voor-jezelf/

Lees ook: Bore-out: test en tips

  ParticulierBedrijfVereniging/Organisatie


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  BEHANDEL BURN-OUT OF BORE-OUT VIA COACHING

  Deel deze pagina. Kies je platform:

   

  logo-hilde-marien