leiding geven

 Wanneer loop je een risico op burn-out?

Iedereen kan met burn-out of bore-out in aanraking komen. Maar sommigen lopen meer risico.
Het zijn zeker niet de zwaksten die het eerst een burn-out krijgen.
Integendeel, het zijn vaak vriendelijkste, hardwerkende medewerkers met een grote loyaliteit die het meeste risico lopen.

Lees ook:
Burn-out en je werkomgeving

Enkele voorbeelden:

Perfectionisme

Als alles steeds 100 % in orde moet zijn voor je het kan loslaten, zondig je tegen de wet van Pareto (de 80/20-regel): met 20 % van je werk behaal je 80% van je resultaten.
Als je een resultaat van 100% wil halen, zal je dus veel te hard moeten werken voor maar 20% extra resultaat.

Perfectie bestaat niet.

Het probleem met perfectionisme is dat je heel hoge eisen stelt aan jezelf en aan je omgeving. Dit leidt tot stress en spanning, en eisen waar je niet kan aan voldoen.
Het gaat vaak gepaard met een laag zelfvertrouwen en is gelinkt aan workaholic zijn en faalangst.

Snel snel snel

Ze worden ook weleens type A-mensen genoemd. De mensen die altijd onrustig en gejaagd zijn. Steeds druk, druk, druk en achter een deadline aan het jagen.
Ze multitasken voortdurend en zijn zeer humeurig. Onverwachte gebeurtenissen worden als zeer storend en belemmerend ervaren.
Je hersenen en lichaam kunnen deze drukte en tempo echter niet aan.

Heel gevoelige mensen

Heel gevoelige mensen zijn vaak introvert en heel sensitief. Als dit samengaat met veel onzekerheid, piekeren en eenzaamheid vergroot het risico op burn-out.
Het lijkt wel alsof er geen filters meer staan op alle impulsen die binnenkomen: geluid, visuele prikkels, sociale contacten, informatie zijn overrompelend en slorpen alle energie op.

De helpers

De Helpers zetten al hun energie in om anderen te helpen, ten dienste te staan en het anderen naar hun zin te maken.
Anderen helpen om gelukkig te worden vraagt zo veel energie dat er voor hen zelf geen energie meer over blijft.
Vaak gaat dit gepaard met een negatief zelfbeeld. Ze helpen anderen om zich goed te voelen. En er blijft geen energie meer over om voor zichzelf te zorgen. 

Je emoties opkroppen

De binnenvetters: je hoort ze amper klagen, zeggen nooit eens nee en ventileren geen eigen mening. Maar binnenin koken ze.
De ontevredenheid stapelt zich wel op, met grote emotionele uitputting tot gevolg.

Jezelf niet echt kennen: wie ben ik?

Met een negatief zelfbeeld of een verwrongen zelfbeeld, creëer je een leven dat niet past bij jou. Je maakt keuzes die je regelrecht naar een burn-out of bore-out leiden.
Veel personen met burn-out proberen al hun hele leven iemand te zijn die ze eigenlijk niet zijn. Of iets te worden wat ze eigenlijk niet willen zijn.

Gepest worden

Pesten op het werk. Pesten in de buurt. Pesten via sociale media.
Dit pesten hakt in op je zelfbeeld en vraagt heel veel energie.
Pesten gebeurt vaak heel subtiel, waardoor het vaak al sluimerend energie wegneemt voor je de oorzaak-het pesten- ziet.

Weinig sturingsmogelijkheden

Je sturingsmogelijkheid is de mate waarin je zelf invloed kan uitoefenen op je werk, manier van werken, hoeveelheid werk… Maar ook op privé-vlak is dit van belang. Sommige omstandigheden (zorg voor gezinsleden, ziekte, …) kunnen je sturingsmogelijkheden beperken, of je het gevoel geven dat deze beperkt zijn.
Als je het gevoel hebt dat je zelf geen invloed kan uitoefenen, en je controle en vrijheid zijn te klein, vergroot je stressniveau.

Sociale steun

Sociale steun en het ervaren van vertrouwen zijn essentieel om je sturingsmogelijkheden ten volle te kunnen benutten. Het ene kan het andere opheffen of versterken.
Je hebt een praktisch en emotioneel vangnet nodig om tot bloei te kunnen komen.

Verschillende waardenpatronen

Iedereen heeft een eigen waardenpatroon: wat jij het allerbelangrijkste vindt en jouw ‘waarom’.

Voor veel mensen is dit iets waar ze niet bewust bij stilstaan. Het is nochtans heel belangrijk bij de preventie en behandeling van burn-out.
Als jouw waardensysteem niet overeenkomt met dat van je werk of omgeving, creëer je stress.

Wees je dus bewust van jouw persoonlijke waarden en die van je omgeving.

Staar je ook niet blind om de mooi verwoorde visie en missie van een werkgever: de waarden van een bedrijf zijn vooral voelbaar in de praktijk.

Denkpatronen

  • scenariodenken: nog voor de situatie zich voordoet heb je al verschillende scenario’s uitgedacht waarbij het misloopt. Al deze rampscenario’s bezorgen je veel kopzorgen en stress. En dit kost je veel energie. Bovendien is het niet functioneel omdat je je niet richt op de oplossing.
  • beoordelende evaluatie: na een gebeurtenis geef je er andere betekenissen aan. Je gaat tot in detail uitdiepen wat je hebt misgedaan.
  • interpretatie: je geeft betekenis aan een situatie of een uitspraak of gedrag van de andere zonder deze te checken.

Hulp en behandeling bij burn-out of bore-out:

In personal coaching leer je de persoonlijke oorzaken van deze klachten kennen.
In eerste instantie is er aandacht voor herstel: opnieuw energie hebben.
Nadien bouw je dankzij gerichte vragen en methodes opnieuw aan een realistisch en positief zelfbeeld. Je leert anders denken.

Met je coach bouw je een toekomstplan op, dat opnieuw zorgt voor een aangename uitdaging, gedrevenheid, tevredenheid en evenwicht in je privé of professionele leven.

Je leert via de coaching jouw valkuilen voor burn-out of bore out herkennen en er goed mee omgaan. Herval wordt zo gegarandeerd vermeden.

BEHANDEL BURN-OUT OF BORE-OUT VIA COACHING

Deel deze pagina. Kies je platform:

 

logo-hilde-marien