Naast gedrag, enkele persoonlijke denkstijlen en eigenschappen speelt ook de werkomgeving een rol bij het ontwikkelen van stress en burn-out.
De verschillende elementen hebben een versterkend effect op elkaar.

Sociale steun en erkenning

De werkomgeving is ook een sociale context. Veel mensen ervaren conflicten op het werk, worden gepest of merken pesten op.
Maar ook genegeerd worden of het gevel hebben dat je geen erkenning krijgt kan voor stress zorgen. Eén van de meest gehoorde uitspraken tijdens coachinggesprekken is “ik wil gewoon gezien worden.”
Als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, neemt stress toe.
Zowel als teamlid en als leidinggevende kan je meer aandacht hebben voor de communicatie en onderlinge relaties op het werk.

1. Geef feedback, zowel positieve als negatieve.

Feedback is een cadeau als die goed gebracht wordt.
Goede feedback:
• gebeurt onmiddellijk (niet enkel tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek)
• benoemt gedrag en geen persoonseigenschappen
• is oprecht en authentiek
• heeft een opbouwende intentie, zowel bij negatieve als positieve feedback

2. Spreek mensen rechtstreeks aan, niet via via. Roddel niet.

Ga ook eens meer langs ipv enkel te communiceren via mail of chat.

3. Verzorg je zelfbeeld.

Mensen die een goed zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen hebben, hebben betere sociale contacten.
Ze kunnen de andere beter aanvaarden zoals hij is en komen tot authentieker gedrag. Er is minder strijd en anderen zijn geen bedreiging meer voor het zelfvertrouwen.

Invloed en micromanagement

Karasek toonde in1979 al aan dat autonomie op het werk een positieve invloed heeft op de gezondheid, zelfs onder hogere werkdruk.
Invloed heeft nog een andere dimensie: de mate waarin iemand competenties kan inzetten en inzet om het eigen werk te regelen.
Te weinig regelmogelijkheden leidt tot meer stress.

Micromanagement is in dit licht een belangrijke bron van stress. Managers of bij uitbreiding bedrijfsculturen die micromanagen verhogen de stress bij de werknemers.
Het instellen van extra regels, controlemechanismen en details willen beheersen verhoogt niet enkel de stress. Het zorgt ook voor erg hoge concurrentie onder collega’s (verdeel en heers), minder creativiteit en minder innovatie.
Wie te veel regels moet volgen is niet meer bezig met het leveren van kwaliteit, maar enkel met het vermijden van fouten. Zo stopt de innovatie.
En zo stopt ook de werktevredenheid.

Werkdruk en uitdaging

Te veel werk is een grote stressbron, maar ook te weinig werkdruk.
Werkdruk kan te maken hebben met de hoeveelheid werk, maar ook met de competenties die niet afgestemd zijn op de taakeisen. Een taak of een job kan te eenvoudig zijn of net te moeilijk.

Om gemotiveerd en bevlogen te blijven is er een minimum aan ‘druk’ nodig. We hebben een uitdaging nodig om voldoening te krijgen van ons werk. Te weinig uitdaging omdat je meer kan/weet dan er nodig is geeft stress.
Te veel uitdaging, omdat we bv niet voldoende informatie krijgen om een taak uit te voeren verhoogt de stress. Even kan dit geen kwaad, maar als dit een langdurig proces wordt, neemt de stress toe en kan evolueren tot chronische stress.

Als manager of leidinggevende investeren in opleiding en verstrekken van informatie, is een belangrijk hulpmiddel om de werkdruk positief te houden. Als deze opleidingen ook aansluiten bij de talenten, interesses en waarden de betrokkene verhoogt dit de positieve werkervaring.

We hoeven echter niet te wachten op onze baas om ons van info en opleiding te voorzien. Je kan hier ook pro-actief in zijn en zelf initiatief nemen.
Ook voor zelfstandigen is blijven investeren in ontwikkeling belangrijk: zowel om uitgedaagd te blijven als om de werkdruk te kunnen beheersen.

Bedrijfscultuur

Elk bedrijf heeft een cultuur. De mooie tekst in het jaarverslag of aan het onthaal is helaas niet steeds de échte visie van een organisatie.
De cultuur van een bedrijf leer je kennen aan hoe het met klanten, leveranciers en werknemers omgaat. De waarden en visie van een bedrijf weerspiegelt zich in de realiteit.

Als deze realiteit aansluit bij jouw visie en waarden, heb je ene goede match.
Verschillen in waarden en visie kunnen leiden tot conflicten en stress. Lees voor meer info hierover zeker ook de blogberichten over ‘Start met het waarom’.

Start met het Waarom
Voordelen van starten met je waarom