Versterk wat goed gaat.
Vergroot je comfortzone.

Veel mensen hebben het idee dat je aan je zelfvertrouwen kan werken door iets te leren waar je helemaal niet goed in bent. En dat kan kloppen.
Als het lukt.
En als je er aan begint.

In de praktijk beginnen mensen met een laag of negatief zelfbeeld er niet aan.
Ze stellen uit. Durven niet.
Het staat ergens wel op hun wish-list of bucket-list, maar ze komen er niet toe.

De reden?
Het gewenste resultaat staat te ver af van de huidige toestand. Het staat te ver af van hoe ze zichzelf zien.

En ook: perfectionisme.
Veel klanten met een vraag naar meer zelfvertrouwen zijn ook perfectionistisch. Voor zichzelf en voor anderen.
Maar hun perfectionisme naar zichzelf leidt tot uitstelgedrag en angst voor het resultaat.
Uitstellen, want zolang er geen resultaat is kan het ook niet mislukt zijn.
Angst voor het resultaat want ‘stel dat het geen perfect resultaat is’.

Dit mechanisme maakt het advies: “leer iets nieuws en je zelfvertrouwen zal vergroten” in eerste instantie onnuttig of zelf contraproductief.
Je komt in je angstzone terecht, want de uitdaging ligt te ver buiten je comfortzone.

1. De eerste stap: vergroot wat wel goed gaat.

Maak een lijstje van alle zaken die je wel goed kan, weet, bent.
Denk vooral aan de complimentjes of feedback die je krijgt en waarvan je zelf denkt “oké, maar dàt kan toch iedereen” of “dat is toch maar gewoon”.

Want deze zaken lijken voor jou dan wel heel gewoon, dat zijn ze niet.
Dit zijn jouw kernkwaliteiten.

Wees vooral ook eerlijk met jezelf als je dit lijstje opstelt. Maak het niet kleiner of groter dan nodig.

2. Maak de items op je lijstje zo specifiek mogelijk.

‘Luisteren’ is bijvoorbeeld een goed begin, maar maak het concreter door te specifiëren wanneer, over welke onderwerpen, in welke omstandigheden en over welke thema’s.
Maak elk item op je lijst concreet door de wie – wat – wanneer – waar – hoe – waarom-vraag te beantwoorden.

3. Stretch je kernkwaliteit

Kies een item uit en ga na hoe je deze vaardigheid nog kan verbeteren of vergroten.
Wat is één stap verder dan deze al positieve eigenschap? Daag jezelf uit om er nog beter in te worden.
In de eerste plaats kan dit al door er meer aandacht aan te geven en er meer van te doen. Gebruik je energie hiervoor, niet om te focussen op wat niet goed gaat.

Verbeteren en vergroten lukt misschien niet meteen, maar weet dat je dan aan het leren bent. Dat is iets anders dan het niet te kunnen.

Je kan hier perfect zelf mee aan de slag. Je kan ook via cursussen en coaching werken aan je zelfvertrouwen. Een klein duwtje in de rug kan dan al voldoende zijn.

Vergroot je zelfvertrouwen via coaching