“Waarom?”
Als kleuter stel je deze vraag de hele dag door, natuurlijk en vanzelf. Later krijg je te vaak te horen dat het een onbeleefde of te confronterende vraag is.

De waarom-vraag stellen aan jezelf en voor je organisatie of bedrijf, opent echter veel perspectieven: het is de sleutel tot meer inspiratie, zelfvertrouwen en betere keuzes.

Simon Sinek besteedt hier in zijn boek ‘Start met het waarom’ uitgebreid aandacht aan.
Het boek richt zich in eerste plaats tot ondernemers en biedt inzicht in het succes van grote ondernemingen en leiders zoals bv. Apple en Martin Luther King.
Het geeft waardevolle inspiratie bij het nemen van zakelijke beslissingen.

De kern van “start met het Waarom” is echter veel breder inzetbaar dan de bedrijfswereld.
Of je nu werknemer, ondernemer, werkzoekende of op zoek bent naar zingeving: starten met je Waarom leert je betere keuzes maken.

Veel klanten zijn op zoek naar meer diepgang, een weg uit de burn-out of bore-out. Of willen een nieuwe richting voor hun leven op persoonlijk of professioneel vlak, een frisse wind binnen hun organisatie en bedrijf.

“Het moet anders.”
“Er moet toch méér zijn.”

En ze gaan op zoek naar meer: om die droomjob te vinden, om te weten hoe ze hun leven willen invullen, welke richting het team uit kan.
Om het leven of het werk anders aan te pakken.
Om minder stress te hebben.
Om meer zelfvertrouwen te hebben.

Feiten en emotie

Veel mensen gaan dan op zoek naar informatie. Feiten. Kennis.
Simon Sinek toont aan dat het nemen van beslissingen enkel op basis van het verzamelen van gegevens, meer informatie en meer kennis niet leidt tot betere beslissingen.

Het zijn geen feiten of logica, maar onze verlangens en dromen, ons hart en ons instinct die er ons toe aanzetten om nieuwe dingen te proberen.

De Waarom-vraag is essentieel bij het nemen van de beslissingen: bij carrièrewendingen, zakelijke keuzes, privébeslissingen.
Vraag je niet af wat je wil doen of hoe je het wil doen. Start met ‘waarom’ je het wil doen. Je “waarom” gaat verder dan overtuigingen of regels, het is jouw missie en visie.

Beginnen met het Waarom is een langetermijn –strategie. Sinek trekt hard van leer tegen alle vormen van manipulatie en verkoopstruukjes. Het zijn korte termijnstrategiën.
Op lange termijn brengen die geen loyaliteit mee, noch op zakelijk noch op persoonlijk vlak.
Als je consistent bent met je Waarom in hoe en wat je doet, inspireer je mensen en bouw je aan loyaliteit.
Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk. Iedereen wil goede en authentieke relaties, gebaseerd op wie je echt bent.

Onderscheid tussen Waarom, Hoe en Wat.

simon sink - start met het waarom
Alles start vanuit je waarom, dit is de motiverende factor. Een geloof. Jouw doel. Een missie.
Je Waarom is de filter voor je beslissingen.

Voor je Waarom kom je iedere ochtend uit je bed. Of niet, als het niet duidelijk is.

Je Waarom bevindt zich in je limbisch brein. Dit maakt het moeilijk is om het exact te verwoorden.
Het Limbisch brein kent geen taal. Daarom is je Waarom makkelijker te verduidelijken voor jezelf door een metafoor, een beeld, een verhaal (dit verklaart ook het succes van storytelling voor bedrijven).

De inspirerende leiders denken van binnenuit naar buiten: van het Waarom naar het Wat.

HOE
Het Hoe is een verklaring voor de manier waarop je handelt, het proces.
Je Waarom is een geloof, het hoe vult dit in. Het Hoe omvat je waarden en principes die leiden hoe je je doel tot leven brengt.

Daar zit ook de valkuil: het is makkelijker om daarvan af te wijken. Om het Hoe concreter en tastbaarder te maken helpt het om je waarden als werkwoorden te verwoorden. Niet als zelfstandige naamwoorden. Je waarden en wat voor jou belangrijk is moet je omzetten in gedrag en moeten je richting geven.

WAT
Het Wat is wat je doet, je activiteit, taak of functie, je product. Het wat brengt je Waarom tot leven.

Een Waarom is puur een geloof. Je kan het duidelijk maken aan anderen door WAT je doet.

Je kan mensen alleen maar duidelijk maken wat je gelooft via de dingen die je zegt en doet. Als je daar niet consistent in bent, zal niemand weten wat je gelooft.
Dat is niet alleen voor bedrijven zo, ook voor jou. Als jij gelooft in persoonlijke waarden, maar je handelt er niet naar, zal je ook niet zo gezien en benaderd worden door anderen. Als je niet jouw leven leidt, zal niemand weten wie jij echt bent.

Je WAT is de uiting van je waarom. Het is deel van je rationele denken en taal en dus makkelijker te verwoorden en te herkennen.
Wellicht is het ook daarom dat velen vertrekken vanuit het Wat om zo via Hoe bij het Waarom te komen. Het is verbonden met ons taalcentrum in de hersenen en dus concreter.

Bij het zoeken naar bijvoorbeeld werk wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op het Wat. Bijna elke website voor het vinden van vacatures heeft dit als belangrijkste zoekterm.
Ook functieprofielen worden zo opgesteld. Er wordt vertrokken van het Wat, om dan via het Hoe uiteindelijk bij het waarom uit te komen.

En uiteindelijk word je verleid door extralegale voordelen, die niets zeggen over het waarom en dus ook geen jobtevredenheid opleveren.
Loon, vakantiedagen en andere objectieve factoren bepalen niet of je de juiste jobkeuze hebt gemaakt. Ze inspireren niet.
Als je start met het waarom, staat wat je doet in functie van een groter doel. Wat je doet en hoe je iets doet zijn enkel uitingen van je Waarom.

Manipulatie versus inspiratie

Als je geen verbinding hebt met je waarom, zoek je je antwoorden in objectieve informatie en gegevens: het wat geeft je een vals gevoel van zekerheid, maar geen inspiratie.

Manipulatie en inspiratie hebben beiden emoties als bron.
Manipulatie speelt in op onze angsten. Angst of peer pressure beïnvloeden onze besluitvorming omdat ze appelleren op onze irrationele verlangens of inspelen op onze angsten.

Vaak doen objectieve gegevens (loon, extralegale voordelen, een vast contract, een ‘goed’ diploma, cadeautjes, … ) een beroep op onze emoties angst, onzekerheid, onveiligheid. We worden er door verleid door manipulatie. Zekerheid op korte termijn. Het geeft een motivatie, maar geen inspiratie.

Een baas die je aan zich bindt door mooie randvoorwaarden, een partner die je niet verlaat uit angst om alleen te zijn, …. Zijn allemaal reacties uit angst, een reactie op manipulatie en niet uit inspiratie.
Ze doen geen beroep op jouw waarom, brengen je niet dichter bij wie jij echt bent. Als dat evenwicht er niet is krijg je stress en onzekerheid.
Ga op zoek naar JOUW waarom en leef daaruit. Dat inspireert ipv motiveert. Als de emotie dieper gaat dan onze onzekerheid, onveiligheid of angsten, is de emotionele reactie inspiratie ipv reactie op manipulatie.

Laat je dus niet leiden door de angst er niet bij te horen, angst voor verlies, dit brengt ons niet dichter bij wie we zijn.
Jezelf kennen, je eigen persoonlijke Waarom kennen en van daaruit beslissingen nemen, keuzes maken en richting geven aan je leven brengt je dichter bij je ware ik.
Als de beslissing goed voelt, ben je bereid “meer te betalen”: letterlijk maar ook figuurlijk: je bent dan bereid om uit je gouden kooi te stappen

De weg uit het dilemma, de burn-out, de bore-out, de keuzestress is niet die van de objectieve gegevens en informatie, maar is inspiratie.

Inspiratie vind je in je waarom: het onder woorden brengen van je waarom verschaft de emotionele context voor het nemen van geïnspireerde en inspirerende beslissingen, in plaats vanuit angst en de motivatie om onzekerheid te vermijden.
Je denkt of voelt niet dat je juist bezig bent, maar je weet het.

 

Wil je jouw waarom leren kennen?
In de opleiding ‘Kies voor jezelf’ krijg je de kans om onder begeleiding, met gespecialiseerde oefeningen, jouw WAAROM helder te krijgen.

Alle info: Cursus ‘Kies voor jezelf’

Lees verder:
Andere voordelen van starten met je Waarom