Ongeveer één derde van de bevolking is introvert, dus ook op de werkvloer zijn er heel wat introverten.
Toch overheerst daar ook vaak het extraverte ideaal. En dat ideaal weerspiegelt zich in de bedrijfsruimtes zelf (open landschapskantoren, flikkerende promotieschermen, drukke eetruimtes) en in social skills die verwacht worden (mondigheid, onmiddellijke actie….)

Deze extraverte kwaliteiten hebben zeker hun nut en meerwaarde in organisaties en bedrijven. Zonder twijfel.
Maar door enkel op deze extraverte kwaliteiten te focussen gaat er veel potentieel verloren. Bij de werknemers, en dus ook bij de organisaties en bedrijven.

Uiteraard spelen ook andere persoonseigenschappen een rol en kunnen deze elkaar versterken of afzwakken. “De introvert” bestaat niet, maar zeker is wel dat introverten anders functioneren op het werk dan extraverten.

In dit artikel besteed ik aandacht aan wat introversie op het werk betekent. Deze inzichten helpen je betere professionele keuzes te maken:
• voor jezelf als introvert
• als leidinggevende aan een team met introverte en extraverte werknemers
• als introverte leidinggevende

Lees ook:
Ben ik introvert?
10 valkuilen en tips voor introverten

De Introverte kwaliteiten op het werk:

Luisteren en observeren

Een die introvert is beschouwend, een goede observator en luisteraar. Introverte werknemers en leiders hebben veel gezien en gehoord .
Als introvert beschik je zo over veel informatie die ook voor anderen nuttig is. En vooral: voor vele anderen onzichtbaar is.

1-op-1-gesprekken

Op veel vergaderingen wordt veel gepraat, maar de beste conversaties heb je één-op-één.
Deze gesprekken zijn vaak efficiënter: zowel bij het uitwisselen van ideeën als bij het oplossen van conflicten, maar zeker ook om te vragen naar wat je nodig hebt.
Goed zijn in deze gesprekken, door oa goed te luisteren, is een grote meerwaarde voor introverten.
Als introvert in een leidinggevende functie is dit ook een groot voordeel.

Bedachtzaam

Een belangrijke kwaliteit van introversie is zich kunnen en willen verdiepen in een onderwerp voor ze in actie komen. Ze kunnen zich lange tijd op één thema concentreren en er zich in specialiseren.
De meeste mensen die introvert zijn, plannen goed vooraf en schatten risico’s in.
Voor ze aan een project starten hebben ze alles geanalyseerd en bestudeerd.
Als er iets misloopt, heeft een introvert een plan B of C klaar.
Ze blijven rustig.
Als ze een projectvoorstel doen is dit goed doordacht en zijn ze klaar om alle vragen te beantwoorden.

Extraverte mensen zullen impulsiever zijn en meer ondoordachte risico’s nemen. Voor sommige functies noodzakelijk, voor anderen is grondige kennis en inzicht een grotere kans op een mooi resultaat.

Leidinggeven

Het wordt vaak overschat hoe extravert een leidinggevende moet zijn.
Leidinggeven kent vele facetten. Entertainment hoort daar meestal niet bij.
Motiveren wel, inspireren ook. Maar dit zijn geen unieke extraverte eigenschappen.

De kwaliteiten van introverte leiders:
Observeren
Door je goed observatievermogen ken je je teamleden door en door, en zal je hen veel gemakkelijker kunnen inschatten. Taken delegeren aan de juiste teamleden gebeurt efficiënt.

Langetermijnvisie
Als introvert heb je meer interesse in het verzamelen van informatie, geïnteresseerd luisteren en verbanden leggen, minder in het opdringen van je eigen mening.
Introverten overdenken de zaken en bouwen een langetermijnvsie op.

Luisteren, ondersteunen en stimuleren
Als je een team hebt met creatieve en initiatiefrijke mensen, hebben ze geen nood aan bevelen en een directieve leider. Wel aan iemand die hun ideeën ondersteunt en beluistert, die kan delegeren naar het meest geschikte teamlid.
Als introvert leider zal je meer oog hebben voor de ideeën van je team en ze meer kansen bieden.
Een leider die zijn eigen ideeën graag verwezenlijkt ziet, zal deze doordrukken. Het gevolg is dat de teamleden minder en minder met eigen ideeën zullen komen. Een verarming van het bedrijf dus.
Het goede nieuws is: ook extraverte leiders kunnen deze stijl aanleren en zich een rustigere en afwachtende stijl aanmeten.

Het onderzoek van Grant, Gino en Hofmann naar leiderschap legde hier de vinger op.
Omdat introverte leiders hun medewerkers de ruimte geven om hun ideeën uit te werken, doen zij het vaak beter op vlak van innovatie.
Een introvert leider legt zijn wil niet op aan anderen. In plaats van direct op de tafel te springen of hun ideeën door te drukken, luisteren ze. Voorwaarde is wel dat de introverte leider een pro-actief team heeft.
Als de werknemers eerder afwachtend reageren, is een extraverte leider beter. Die geeft opdrachten en poneert zijn visie.

 

CURSUS: Vergroot je impact en zichtbaarheid als introvert

In de opleiding van 1 dag leer je hoe je authentiek en op een introverte manier wel impact kan hebben en je doelen kan halen.
Bovendien leer je je extraverte collega’s beter begrijpen en samenwerken met hen.

Je leert wat introversie is, wat het niet is en hoe je je kwaliteiten beter professioneel kan inzetten.

Beperkt aantal deelnemers: dus schrijf nu in en verbeter je zelfvertrouwen en impact:
opleiding introverte kwaliteiten op de werkvloer

NIEUW: Opleiding: Introverte kwaliteiten op de werkvloer
Ben ik introvert?
10 valkuilen en tips voor introverten
7 tips voor introverten op de werkvloer
5 misverstanden over introverten weerlegd