introvert extravert informatie
Ook al is ongeveer één derde onder ons introvert, er leven nogal wat misverstanden over introversie.

Veel heeft te maken met het verwarren van verschillende begrippen (verlegenheid of pessimisme als synoniem voor introvert zijn), en met de maatschappelijke verering van extraverte eigenschappen.

Enkele misverstanden op een rijtje:

Introverten zijn verlegen.

Introversie en verlegenheid worden weleens als synoniemen gebruikt. Of er wordt van uit gegaan dat wie verlegen is, ook introvert is en wie introvert is, zeker ook verlegen is.
Tijd om dit misverstand uit de wereld te helpen.

Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die introvert zijn, maar verre van verlegen. In het boek ‘Stil’ verwijst Susan Cain bijvoorbeeld naar Bill Gates: gekend als introvert, maar zeker niet verlegen.

Introvert of extravert zijn , wordt voornamelijk bepaald door waar je je energie uithaalt.
Voor introverten is dit uit tijd alleen doorbrengen, ruimte hebben voor je gedachten en gevoelens, informatie en indrukken intern te verwerken. Je batterijen weer opladen door solotijd.

Verlegenheid heeft meer te maken met angst, je niet op je gemak voelen tegenover anderen. Angst voor wat men van je zal denken.

Sommige introverten hebben hier inderdaad ook last van, maar het is niet onlosmakelijk verbonden met introvert zijn.

Veel introverten zijn net wel op hun gemak bij anderen, nemen wel graag het woord of spreken graag voor publiek. Ze hebben enkel ook solotijd nodig om hun energiebalans op peil te houden.

Introversie is een motivatie: hoeveel en hoe je in gezelschap wil zijn.
Als introvert kan je het bijvoorbeeld prima vinden om een feestje vanuit een hoek te observeren Niet omdat je niet durft praten met anderen, maar omdat je geniet van het observeren. Verlegenheid is de angst om in gezelschap te zijn of om in interactie te gaan.

Introverten zijn niet graag in gezelschap

Over introverten wordt gezegd dat ze asociaal zijn, dat ze niet van mensen houden of zelfs dat ze beoordelend zijn (omdat een introvert nu eenmaal graag observeert).
Er zullen zeker introverten zijn die hier aan voldoen, maar net zo goed extraverten.

Laat ons duidelijk zijn: wie introvert is geniet van het alleen zijn en heeft ook nood aan het alleen zijn. Meer dan wie extravert is. Dit wil echter niet zeggen dat introversie betekent dat je niet graag in gezelschap bent of niet kan genieten van sociale interactie.
Het is echter op een andere manier dan bij extraversie.

Wie introvert is geniet voornamelijk van één-op-één gesprekken, of klein gezelschap.
Maar ook van grotere feesten of groepen kunnen introverten genieten: maar dan observerend. Kijken wat er gebeurt en dit in je eentje verwerken. Vanuit een rustige hoek kijken naar anderen, en deze indrukken verwerken en overdenken is vaak genieten.

Helaas wordt dit dan vaak ervaren als beoordelend of veroordelend door anderen. Of het wordt niet geïnterpreteerd als plezier hebben. Dan worden introverten verplicht mee te doen (de dansvloer opgesleurd worden, mee in de activiteit geduwd worden). Uit goede bedoelingen, om hen te betrekken, maar dat is nu net waar ze niet van genieten.

Introversie is niet hetzelfde als wantrouwig zijn, cynisme, pessimisme of mensenhater!
Wie introvert is, houdt wel van mensen, maar verkiest kwaliteit boven kwantiteit. Dus liever enkele intieme vrienden, dan een hele groep kennissen. Het is een andere stijl van interactie.

Introverten zijn geen goede leiders of sprekers.

In de eerste plaats voel je je als introvert misschien niet direct aangetrokken tot een leidinggevende positie of om te spreken voor publiek. Dit wil echter niet zeggen dat je er niet goed in kan zijn.

Veel heeft te maken met het beeld dat ons van deze functies wordt opgedrongen: dat van de spring-in-‘t-veld, onrustige, lawaaierige leider of spreker.

Je goede observaties, het inschatten van risico’s, je luistervaardigheden, … kunnen net een meerwaarde zijn voor een leidinggevende functie.

Wat spreken voor een publiek betreft: als het onderwerp iets is wat een introvert boeit, zijn het meestal wél bevlogen sprekers.
Als introvert overdenk je het thema grondig en bereid je je voor door alle aspecten van het thema te bekijken. De lezing zal goed doordacht en voorbereid zijn, wat een grote meerwaarde is voor je publiek.

Een introvert neemt geen risico’s.

Over het algemeen wordt beweerd dat het de extraverten zijn die de grote risico’s nemen. En in zekere zin lijkt dat ook wel te kloppen.
Het hangt er echter sterk vanaf wat je onder het nemen van risico’s verstaat.

Introverten doen meer aan introspectie en overdenken de situatie voor ze tot actie komen. Impulsieve risico’s zijn dan veel minder aan de orde.
Maar na het analyseren van zichzelf en de situatie, worden er ook door introverten risico’s genomen. Weloverwogen risico’s, dat wel. Maar toch: ik ken voldoende introverten die zonder veel garanties op een warm eiland gaan wonen, alleen op reis gaan, een job opgeven om als ondernemer te starten…
Overdachte beslissingen, maar met een open einde.

Het is gemakkelijk om een introvert of extravert te herkennen

Onze maatschappij voedt ons op om extravert te worden en verwacht extravert gedrag. Veel introverten hebben dus perfect gedrag aangeleerd om hun introvert zijn te vermommen.
Ze gedragen zich extravert in hun sociale omgeving, kleden zich extravert, en doen zich misschien enthousiaster en luider voor dan dat ze zich voelen, etc… maar hebben achteraf wel die recuperatietijd nodig.
Als je dit gedrag bewust en weloverwogen stelt in bepaalde situaties, is dat oké. Maar zorg dan ook voor die recuperatietijd.
Want ook met na de drukke conferentie, festiviteiten, … alleen een wandeling maken of thuis in alle rust te lezen, is niets mis.

CURSUS: Vergroot je impact en zichtbaarheid als introvert

In de opleiding van 1 dag leer je hoe je authentiek en op een introverte manier wel impact kan hebben en je doelen kan halen.
Bovendien leer je je extraverte collega’s beter begrijpen en samenwerken met hen.

Je leert wat introversie is, wat het niet is en hoe je je kwaliteiten beter professioneel kan inzetten.

Beperkt aantal deelnemers: dus schrijf nu in en verbeter je zelfvertrouwen en impact:
opleiding introverte kwaliteiten op de werkvloer

 

 

Meer weten:
NIEUW: Opleiding: Introverte kwaliteiten op de werkvloer
7 tips voor introverten op de werkvloer
Ben ik introvert?
10 valkuilen en tips voor introverten
Introverte kwaliteiten professioneel inzetten
5 misverstanden over introverten weerlegd