Starten met je Waarom geeft inspiratie. Aan jezelf, aan je collega’s en medewerkers, in je vriendenkring en familie.
Je Waarom kennen zorgt voor betere keuzes en makkelijkere beslissingen. Minder twijfel.

Starten met je Waarom heeft nog andere voordelen:

Betere relaties

Zowel bij verkoop, sollicitaties, afspraakjes is het moeilijk om een vertrouwensvolle relatie op te bouwen door te proberen de andere te overtuigen met allerlei rationele eigenschappen en voordelen. Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet.
Als het wat, hoe en waarom in evenwicht zijn, is er sprake van authenciteit. Een voorwaarde om deugddoende en eerlijke relaties op te bouwen.
Authenciteit is doen en zeggen wat je gelooft. Zo bouw je aan vertrouwen en hechte relaties.

Meer zelfvertrouwen

Voor meer zelfvertrouwen is inzicht in jezelf en je kwaliteiten belangrijk. Een onontbeerlijke stap voor meer zelfvertrouwen is ook je waarom kennen.
Als je weet waarom je doet wat je doet, heb je een richting in je leven. Manipulaties van anderen en bedrijven, wat anderen over je denken, wordt minder belangrijk als jij je drijfveren goed kent.
Als je Waarom duidelijk is, verkleint je extern referentiekader. Dit wil zeggen: je bent niet afhankelijk van anderen om te weten of je goed bezig bent. Je bent niet meer geobsedeerd door wat anderen doen of bereiken. Je bent je eigen inspiratiebron.
Alleen als je waarom duidelijk is en je een duidelijke richting hebt, ben je bereid om risico’s te nemen.

Geen manipulatie

Als je waarom duidelijk is, en je stemt je handelen af op dit waarom, hoef je anderen niet te manipuleren om hen te overtuigen. Bedrijven, organisaties en personen die zich herkennen in jouw waarom, kiezen voor contact –persoonlijk of zakelijk- met jou omdat jullie een geloof delen. De truukjes om in te spelen op angsten zijn dan niet meer nodig.

Succes als gevoel

Succes is een gevoel dat je krijgt als je je laat leiden door je waarom. Succes is wat je voelt als je elke dag wakker wordt met het permanente verlangen om na te streven waarom we doen wat we doen.

Succes is geen einddoel, wel een streven naar iets groters.
Als je succes beschouwt als een eindbestemming, voel je je nooit tevreden. Je verwart je waarom dan met het wat. Dit geeft enkel meer ontevredenheid, geen voldoening en de drang naar altijd meer.
Je waarom is je richting, en je wat is een middel om die richting uit te gaan. Enkel focussen op je richting zonder acties geeft namelijk ook frustratie.

Vertrouwen

Simon Sinek legt een link tussen het vertrouwen dat medewerkers krijgen binnen een organisatie en het succes van deze ondernemingen.
Alleen met wederzijds vertrouwen kan een organisatie groot worden.
Eén van de peilers om aan vertrouwen te werken is een gedeeld waarom. Als werknemers en werkgever elkaars waarom kennen en delen, is er een basis voor vertrouwen. Er hoeft dan niet gebakkeleid te worden over het wat en het hoe, want dit is duidelijk gemaakt door het waarom.

Succesvolle organisaties worden succesvol omdat de mensen in deze organisaties zich beschermd voelen. De gedeelde waarden en opvattingen – het waarom – geeft het gevoel erbij te horen en fungeert als vangnet.
Het authentiek gedeelde waarom leidt tot vertrouwen dat iedereen in de organisatie doet wat in het belang is van het grotere geheel.
Essentieel is het woordje authentiek hierin. Het waarom lees je niet in de visie, maar wordt afgeleid door de acties ( de wat en het hoe) van leiders en werknemers.
Een gedeeld waarom inspireert. Een verdeeld of niet authentiek waarom geeft wantrouwen.

Als werknemer vertrouw je je onderneming als je de waarden en opvattingen van diens cultuur deelt. Als deze niet gedeeld worden, past de werknemer niet in de organisatie en heeft hij enkel oog voor eigenbelang, niet voor het grotere geheel.
Als het waarom gedeeld wordt, is de loyaliteit groter en is de werknemer meer geneigd tot innovatie, exploratie, vooruit komen. Keer op keer.

Meer weten:
Start met het Waarom

Wil je jouw waarom leren kennen?
In de opleiding ‘Kies voor jezelf’ krijg je de kans om onder begeleiding, met gespecialiseerde oefeningen, jouw WAAROM helder te krijgen.

Alle info: Cursus ‘Kies voor jezelf’