Rust. Vrijheid. Erkenning.

Als we vragen aan mensen “wat heb je nu echt nodig?”, is dit de top 3 van antwoorden.

Geen extra salaris, pingpongtafel of cleandesk policy.

 

Rust.

Vrijheid.

Erkenning.

 

Het zijn brede begrippen, abstract en ze lijken vaak onbereikbaar. Toch zijn ze noodzakelijk voor een gezond, veerkrachtig en duurzaam werkklimaat en leven.

 

Via de opleidingen bij THHINK en de coaching maken we deze noden concreet op 3 vlakken:

 • persoonlijk: hoe kan ik voor mezelf meer vrijheid, rust en erkenning bereiken
 • interpersoonlijk: hoe kan ik in connecties, tussen collega’s, in gezin, met klanten en leverenciers, zorgen voor meer rust, erkenning en vrijheid
 • organisatorisch: hoe kan ik als leidinggevende en bedrijf de nood aan rust, vrijheid en erkenning vorm geven en structureel inbouwen

Door op deze 3 niveaus in te zetten willen we in essentie bijdragen aan het mentale welzijn.

 

Concreet wil dit zeggen dat we aandacht hebben voor:

Zelfkenis, zelfinzicht en zelfvertrouwen in de meest brede zin van het woord.

Hoe beter je jezelf ken, hoe jij functioneert en wat er wel of niet “werkt” voor jou, hoe meer erkenning je jezelf kan geven en ervaren. En ook hoe meer erkennng je kan krijgen van anderen.`

 

Denktechnieken:

hoe zorg je dat je efficiënt, effectief en oplossingsgericht kan denken zodat je meer keuzevrijheid bekomt, meer ontspanning, minder stress en dus meer mentale rust?

 

Breinkennis:

Je kennis over je brein Zet je kennis over het brein in om te komen tot meer rust in je hoofd, grotere keuzevrijheid te bekomen en je connecties

Bv. Hoe train je  je brein om minder te piekeren en zo meer rust te creëren.
Welke rol spelen neurotransmitters in je functioneren, bij sociale interactie en goed teamwork? Hoe zet je deze kennis om in de praktijk?
Hoe verhoog je je mentale veerkaracht?

Communicatie:

Eén van de grote stressbronnen zijn slechte communicatie en verstoorde relaties. Conflicten, onbegrip, slechte relaties. Via zeer concrete en toepasbare opleidingen vergroten we op elk niveau de mogelijkheden tot betere communicatie, betere onderlinge verstandheoudingen en zodoende meer erkenning en rust te creëren: individueel, in team en als bedrijf.

 

 

Rust creër je door

 • Zelfvertrouwen te verbeteren
 • Je brein wijs te benutten
 • Gezonde denktechnieken
 • Fysieke en mentale veerkracht te ontwikkelen

 

Gevoel van vrijheid neemt toe

 • Door via zelfkennis in te zetten op gerichte keuzes
 • Door je denktechnieken te verbreden en te verbeteren
 • Door leidinggevenden en bedrijven te inspireren om in te zetten op vertrouwen en autonomie via ondersteuning, klankbord en training.

 

Jij en collega’s ervaren meer erkenning

 • Door communicatietechnieken en -vaardigheden verbreden en verfijnen
 • Zelfvertrouwen en vertrouwen te verhogen
 • Leidinggevenden die meer en betere one-on-ones kunnen en durven voeren

 

stressmanagement vlaanderen THHINK