leiding geven

Je las het hier al eerder: ik heb een grondige hekel aan de term worklifebalance.

Waarom?

De term op zich zorgt voor stress. Werk en leven in balans brengen is een onmogelijkheid omdat:

 1. Je er dan van uit gaat dat het ene concurrentie is van het andere. De ideale manier om nog meer polarisering in je leven te krijgen. Werk en leven zijn geen concurrenten, ze horen samen en beïnvloeden elkaar.
 2. Het plaatst je voor een dilemma. Je moet kiezen voor één van de twee, lijkt deze term te zeggen. Als er iets onmogelijk voelt voor ons brein en jou verscheurd achterlaat, dan is het een dilemma.
 3. Het geeft de illusie dat het haalbaar is om een continue balans te ervaren in ons leven. Het stimuleert perfectionisme door een onhaalbaar ideaalbeeld voor te schotelen. Terwijl disbalans in een gezonde proportie net realistische en zelfs zorgt voor de nodige spice of life.

De term work life integration deed zijn intrede. Het is als een grootbank die van naam verandert: andere naam, zelfde cultuur.

Daarom introduceerde Arianna Huffington van Thrive de term life-work-integration. Een term waar we iets mee kunnen!

Leven staat voorop en werk maakt daar een deel van uit.

We zetten werk niet meer in het verdomhoekje, maar herwaarderen het als een belangrijk onderdeel van ons leven.

De term geeft ook onmiddellijk aan dat het slechts een onderdeel is en deel uit maakt van een groter geheel.

We hoeven daardoor ook niet alle zingeving, zelfvertrouwen en voldoening uit onze job te halen. De druk van het begrip “de job van je leven vinden” kan hiermee ook minder.

Noch sluit het aan bij de al even toxische trend waarbij we al onze andere rollen perfectionistisch dienen in te vullen: perfecte partner, ouder, vriend….

De term life-work-integratie inspireert om eerst na te denken over hoe je wil dat je leven eruit kan zien. Het stimuleert ons om stil te staan bij wat levenskwaliteit voor ons betekent.

Zoals Adam Grant het onlangs in The Wall Street Journal zei: ‘”Al verschillende generaties hebben we ons leven georganiseerd rond ons werk. Het is misschien tijd om ons werk rondom ons leven te plannen.”

Dat is een persoonlijk proces:

 • Individueel omdat het voor iedereen anders in te vullen is.
 • Niet egoïstisch, want in het maken van je keuzes doe je dit rekening houdend met én jezelf én alle andere belangrijke mensen, netwerken en waarden in je leven.
 • Je staat stil bij welke principes voor jou werken en je leiden bij het maken van dagelijkse en levenskeuzes. Dit gaat om de zaken die voor jou niet onderhandelbaar zijn benoemen wat jou typeert. De componenten die nodig zijn om de voorwaarden te creëren zodat je je beste zelf kan zijn.

7 tips voor work-life-integration:

 1. Vergroot, verdiep en verbreed je zelfkennis:
  Weet wie je bent, welke waarden je hebt, wat je belangrijk vind, hoe zingeving er voor jou uit ziet, welke kwaliteiten en valkuilen je hebt en hoe je persoonlijkheid in elkaar zit
 2. Bepaal jouw definitie van succes op basis van je zelfkennis: hoe zou jouw leven er dan uitzien?
  We bepalen succes dan niet langer als een uitsluitend werkgerelateerd na te streven doel. Wel als een manier om tevreden te zijn met hoe we ons leven invullen.
 3. Schrijf je persoonlijke handleiding.
  Vanuit zelfkennis kan je nagaan hoe je deze elementen concreet maakt.
  Hoe kan je je kwaliteiten meer inzetten?
  Welke elementen krijgen nu te weinig aandacht? Welke noden zijn nog niet ingevuld?
  Waar wil je minder van? Wat dient er toegevoegd worden? Waar neem je afscheid van?
 1. Kijk naar welke rollen belangrijk zijn voor jezelf. Denk daarbij aan rollen tav iets of iemand anders, vergeet ook niet de rollen tav jezelf.
 2. Kijk naar je brede identiteit.
  Als we iemand nieuw tegengekomen is de eerst vraag “wat doe je”, en dan wordt er duidelijk naar je jobinvulling gevraagd. Onlangs confronteerde iemand me met een tweede vraag “en wat is er dan nog belangrijk voor je?”. Heerlijke vraag. We zijn meer dan onze job. Als je identiteit breed genoeg invult wordt life-work-integration veel makkelijker.
 3. Verbreed je visie op werk: werk is echt meer dan mailen en vergaderen.
  Wat is het doel van je werk? Hoe werk jij het beste?
  Integreer je zelfkennis in hoe jij werkt. Zodat er zowel tijdens het werk als op andere momenten een mooie afwisseling komt tussen actie en herstel, uitdaging en comfortzone, leren en ontspannen, alleen zijn en in gezelschap zijn, enz….,
 1. Maak keuzes voor je leven op basis van jouw wensen, persoonlijkheid, kwaliteiten en waarde.
  Je werk is één manier om hieraan te voldoen, persoonlijke relaties, vrijetijdsbesteding, offtime, engagementen, rollen, … zijn andere manieren om hiermee om te gaan.

 

In de cursus Kies voor jezelf is dit de inzet:

 • zelfkennis vergroten en verbreden
 • kijken naar je brede identiteit,
 • een aantal belemmerende patronen en ideeën over wat hoort en niet hoort doorbreken
 • keuzes maken

Wil jij weten wie je bent? Wat jij wil? Keuzes maken die echt bij jou passen? Durven kiezen?
Neem deel aan de cursus Kies voor jezelf.
Hier lees je alle recente info over de cursus