hilde marien behandeling burn-out bore-out

Quiet quitting:
geen remedie tegen burn-out

Quiet Quitting is geen trend op onze arbeidsmarkt. Jonge én ervaren medewerkers zijn integendeel net op zoek naar meer zelfontplooiing, werkplezier en zingeving op het werk.

Toch wil ik er ook aandacht aan besteden, omdat het geen onschuldige hashtag is. Maar wat is Quiet Quitting?

 

Wat is quiet quitting?

Quiet Quitting is de “trend” waarbij werknemers niet meer dan het hoogst noodzakelijke doen. Enkel genoeg doen. Niet meer doen en niet minder.

In de podcast van De Standaard horen we in de reacties van de mensen in de straat en de geïnterviewde dat ze het zinvol vinden als antwoord op de zoektocht naar balans, een goed leven en preventie van stress en burn-out.

Het negatieve tegenovergestelde van het ene, levert helaas nog geen positieve trend op.

 

Enkele kritische bedenkingen bij quiet quitting:

 1. Het is geen nieuw gedrag, wel gekend fenoneem met een nieuwe hashtag
 2. Het is geen trend op onze arbeidsmarkt, enkel op social media
 3. Waarom er dan wel aandacht aan besteden? Het is een gevaarlijke tendens en het is geen antwoord is op het risico op burn-out
 4. Vertrouwen en erkenning als tegengif
 5. Zingeving wordt vergeten als cruciale factor bij werkplezier

 

Quit quitting is geen antwoord op burnout

De trend wordt vaak als een gezonde en toe te juichen trend weergegeven, als een beweging tegen burnout en voor levenskwaliteit. Alleen, zoals zo vaak is het negatief omgekeerde van iets ongezonds, even ongezond.

Quiet Quitting staat tegenover overwerkt zijn, maar draagt het risico van cynisme, zinloosheid en lethargie in zich. Quiet quitting enerzijds en enkel leven voor je werk anderzijds zijn 2 polen van een continuüm. Polariteit wijst op een probleem, het is geen oplossing.

 

Quiet quitting is niet ontspannend

Het is een passief-agressief gevecht. De  kans is groot dat je steeds wacht op ontdekt te worden of om het uiteindelijk toch eens goed te zeggen. Dit kost veel energie en zorgt voor een chronische onrust. En opnieuw , geen oplossing op lange termijn.

 

Perfectionisme

Bij mensen die te hard, te veel en met te veel spanning werken is er vaak sprake van perfectionisme. Niet in de vorm van goede resultaten nastreven, wel als een ongezond streven naar bestaansrecht door voor zichzelf en anderen de lat onbereikbaar hoog te leggen. Quiet quitting verlegt deze lat enkel naar andere levensdomeinen, met bijhorende uitputting.  Het zorgt niet voor een structurele aanpak van het perfectionisme.

 

Het voordeel van quiet quitting

Als Quiet quitting een lans kan breken over grenzen aangeven en respecteren, kan dat een goede zaak zijn. Stilstaan bij hoe werk gezond en duurzaam kan zijn, blijft belangrijk.
Ik kom nog te veel mensen tegen in bedrijven, coachings en na keynotes die er van uitgaan dat voor jezelf zorgen en opkomen niet kan op de werkvloer. We maken slaven van onszelf en slechte bazen stimuleren dit.
Dus ja, durf anders kijken naar werkattitude. En laat ons hopen dat quiet quitting er dan een bijdrage aan levert. Niet door in stilte minder te werken, wel door de dialoog aan te gaan, zowel als leidinggevende als teamlid.

 

Toxische werkculturen

Quit quitting is naast een zelfverklaarde zelfbescherming tegen overwerk en burnout en een manier om meer uit het leven te halen, ook een tegenreactie op toxische werkculturen.  Die zorgen voor demotivatie, stress en burn-out of bore-out.

 • Gebrek aan appreciatie
 • Gebrek aan autonomie
 • Te veel controle
 • Oneerlijkheid
 • Te veel of veel te weinig uitdaging

Al deze factoren maken moedeloos en geeft je het gevoel dat wat je ook doet, het nooit goed genoeg is.
Dan geef je op, mentaal en emotioneel.

In de staat van opgeven blijven hangen zal je mentale welzijn echter niet verbeteren.
Het is geen remedie die je beter maakt. Het stopt enkel het overwerk en over je grenzen gaan. Het is nee zeggen zonder ja.

 

Quit quitting is geen antwoord op burn-out

Het is een valse aanname dat één terrein van je leven tolereren en met minder aandacht behandelen leidt tot meer kwaliteit in de andere levensdomeinen.

De negatieve invloed van quit quitting op je werk sijpelt door in je andere levensdomeinen.

Een slechte relatie kan je niet compenseren door een succesvolle carrière. Omgekeerd ook niet.

Aandacht besteden aan alle levensdomeinen en niet enkel aan je professionele leven is de boodschap.
Stilstaan bij wat voor jou belangrijk is, passend bij je waarden en je persoonlijkheid en keuzes maken die hierbij aansluiten.

Zo kunnen deze verschillende levensdomeinen elkaar positief beïnvloeden. Dat is echter iets heel anders dan 1 domein stil te leggen. Quiet Quitting is ook een soort fight reflex, het zal veel energie vragen en weinig positieve energie opleveren.

Na de tijdelijke opluchting, neemt je zelfvertrouwen geleidelijk af omdat je de ontwikkeling, het bijleren en zingeving op professioneel vlak afremt tot stopt.

Zeer tijdelijk kan dat helpen, als er dan opnieuw motivatie, zingeving en connectie in de plaats komt.
Op termijn lukt het dan om te kijken naar hoe je gezond kan werken: het gevoel hebben zinvol werk te doen en je eigen grenzen te respecteren in een goede verstandhouding met collega’s en leidinggevende. Het klinkt als een utopie, de jarenlange ervaring met coachees die anders gaan kijken, denken en handelen naar hun werk tonen echter dat het mogelijk is en de moeite loont.

 

Slechte bazen? De rol van managers op betrokkenheid

In een artikel van HBR beschrijft Jack Zenger enkele resultaten van zijn onderzoek. De rol van de manager speelt cruciale rol in hoe medewerkers hun werk ervaren. Managers die er in slagen om een evenwicht te vinden tussen aandacht voor de resultaten en aandacht voor de behoeftes van de teamleden, slagen er ook in om hun medewerkers te sparen van het gevoel dat hun job een werkkamp is.

Als manager investeren in je mogelijkheden, vaardigheden én visie om met je medewerkers een relatie op te bouwen loont. Regelmatige one-on-ones, waarbij de medewerker het woord krijgt, beschikbaar zijn, vertrouwen géven en investeren in je persoonlijke veerkracht zijn cruciale sleutels.

 

Zingeving op het werk

Al deze factoren bij bedrijven, individuele werknemers en managers, kunnen voorwaarden creëren om zingeving meer ruimte te geven op de werkvloer.
Zingeving is een vaak vergeten element als het gaat over stress op het werk. Wie het gevoel heeft een bijdrage te leveren aan een groter geheel, ervaart minder stress, is minder ziek en kan beter hoofd- en bijzaken onderscheiden. Laat ons dus niet simplistisch enkel het hoofdnoodzakelijke doen, maar streven naar doen wat zinvol is. Dat betekent winst op alle vlakken.

 

In de cursus Kies voor jezelf is dit de inzet:

 • zelfkennis vergroten en verbreden
 • kijken naar je brede identiteit,
 • een aantal belemmerende patronen en ideeën over wat hoort en niet hoort doorbreken
 • keuzes maken

Wil jij weten wie je bent? Wat jij wil? Keuzes maken die echt bij jou passen? Durven kiezen?
Neem deel aan de cursus Kies voor jezelf.
Hier lees je alle recente info over de cursus